Wybrane produkty i usługi


Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014‑2020

Oferujemy wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

SupraCare

SupraCare to nowoczesny system do zarządzania pracą w ośrodkach opieki długoterminowej, który wpiera efektywne planowanie zadań personelu. System SupraCare umożliwia realizację trzech podstawowych celów, jakimi są ograniczanie i monitoring kosztów ośrodka, zwiększanie jakości opieki oraz zapewnianie bezpieczeństwa pacjenta.

Czytaj więcej

Inspera

Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości. W uczelniach Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów.

Czytaj więcej

 

Aktualności

Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych – badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
2018-01-29

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powierzyło PCG Polska Sp. z o.o. (PCG) wykonanie badań dotyczących usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych. Celem tych analiz jest...

Czytaj więcej

Akademia Innowacji 2020
2018-01-24

W dniu 9 lutego 2018 w Warszawie odbędzie się Akademia Innowacji dla Uczelni. Konferencja zostanie poświęcona rozwiązaniom wspierającym przemiany jakie czekają uczelnie w związku z Ustawą 2.0 oraz prezentacji źródeł finansowania...

Czytaj więcej

Ekspertyza dotycząca potrzeb i preferencji mieszkaniowych seniorów
2017-12-20

Zespół PCG Zdrowie i Pomoc społeczna jest współautorem ekspertyzy dotyczącej potrzeb mieszkaniowych seniorów zawierającej również wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze...

Czytaj więcej