Aktualności


Dwa projekty edukacyjne pomy?lnie zako?czone
2015-01-02

Wraz z zako?czeniem roku 2014 dobieg?y ko?ca dwa projekty edukacyjne realizowane przez PCG Polska.
W pierwszym projekcie PCG Polska wspiera?o Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo?ecznych i Szkole? w podnoszeniu kompetencji nauczycieli pracuj?cych z uczniami sze?cioletnimi w nauczaniu wczesnoszkolnym. W cz??ci projektu realizowanej przez PCG Polska wzi??o udzia? 35 szk? z kilku warszawskich dzielnic.

czytaj więcej

PCG Polska na IX Kongresie Zarz?dzania O?wiat?
2014-10-10

Coroczne kongresy organizowane przez Oglnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej O?wiaty nie mog? si? odby? bez udzia?u PCG Polska. W tym roku rwnie? pracownicy PCG zaanga?owali si? w uczestnictwo w IX Kongresie Zarz?dzania O?wiat?.

czytaj więcej

Multimedialna prezentacja e-Platformy Centrum Doskonalenia PCG
2014-09-16

Zaprojektowane przez PCG Polska narz?dzie e-learningowe e-Platforma Centrum Doskonalenia PCG sprawdza si? w realizacji zada? szk?, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli samorz?du lokalnego. W celu zapoznania si? ze g?wnymi funkcjonalno?ciami e-Platformy zapraszamy do obejrzenia prezentacji dost?pnej tutaj.

czytaj więcej