Aktualności


III Kongres Gospodarki Senioralnej
2017-06-09


Agata Mi?kowiec i Micha? ?y?wi?ski reprezentowali PCG Dzia? Zdrowie i Pomoc Spo?eczna podczas III Kongresu Gospodarki Senioralnej organizowanego pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Agata by?a jednym z panelistw w debacie Miejsce przyjazne wiekowi domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych. Przybli?y?a zgromadzonej publiczno?ci (licz?cej blisko 400 go?ci) temat mieszkalnictwa wspomaganego dla osb starszych, w tym korzy?ci spo?eczno-ekonomiczne wynikaj?ce z takiej formy zamieszkania. Zaprezentowa?a tak?e przyk?ady dobrych praktyk projektw zrealizowanych w samorz?dach lokalnych.

Agata Mi?kowiec (druga z lewej) podczas debaty nt. rozwi?za? mieszkaniowych dla osb starszych

kongres_gosp

Agata Mi?kowiec (druga z lewej) podczas debaty nt. rozwi?za? mieszkaniowych dla osb starszych

kongres_gosp

Agata Mi?kowiec (druga z lewej) podczas debaty nt. rozwi?za? mieszkaniowych dla osb starszych

kongres_gosp

Agata Mi?kowiec (druga z lewej) podczas debaty nt. rozwi?za? mieszkaniowych dla osb starszych

kongres_gosp


Wi?cej informacji o Kongresie wraz programem, relacj? fotograficzn? i video znajduje si? na stronie: http://kigs.org.pl/wydarzenia/kongres-gospodarki-senioralnej-2017/