EdPlan™ - System Internetowy dla Szkół

EdPlan™ to jedyny w Polsce system internetowy wspierający placówki oświatowe w zarządzaniu procesem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

EdPlan™ dla Szkół

EdPlan™ dla Szkół

EdPlan™ na poziomie pojedynczej szkoły to narzędzie, które przy pomocy bogatych w treść banków i słowników wspiera indywidualizację kształcenia i podnosi jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Umożliwia również bezpieczne tworzenie i zarządzanie dokumentacją ucznia.
Więcej informacji...

EdPlan™ dla Poradni

EdPlan™ dla Poradni

Przy pomocy systemu EdPlan™ pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych mogą tworzyć wszystkie wymagane przez prawo rodzaje orzeczeń i opinii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Więcej informacji...

Integracja z systemami oferowanymi przez Librus (Synergia, e-Dziennik oraz e-Sekretariat)

System EdPlan™ jest w pełni zsynchronizowany z systemami internetowymi oferowanymi przez firmę Librus: Synergia, e-Dziennik oraz e-Sekretariat. W praktyce integracja oznacza, że pracownicy szkół posiadających oprogramowanie firmy Librus będą mogli tworzyć dokumentację korzystając z systemu EdPlan™ dla uczniów zarejestrowanych w Synergii, e-Sekretariacie lub e-Dzienniku. Nie ma potrzeby wielokrotnego wpisywania tych samych danych a do obu systemów można się zalogować przy użyciu jednego loginu i hasła.

Więcej informacji...