Poniżej prezentujemy kluczowe sekcje systemu EdPlan w postaci „zrzutów z ekranu” użytkownika systemu. W niedługim czasie ukażą się tutaj również krótkie filmiki demonstracyjne systemu dlatego zachęcamy Państwa do ponownych odwiedzin naszej strony. Do tego czasu zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznie organizowanych, bezpłatnych sesjach demonstracyjnych systemu EdPlan przez internet, których szczegółowy grafik znajdą Państwo w zakładce Prezentacje.

Logowanie, strona główna, nawigacja

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą bezpiecznej strony internetowej a połączenie z systemem jest szyfrowane. Strona główna jest zaprojektowana tak, aby korzystanie z systemu było intuicyjne nawet dla początkujących użytkowników komputera.

Strona logowania

Strona główna

Bank celów dla Ucznia

System EdPlan wspiera nauczycieli i specjalistów w efektywniejszej indywidualizacji procesu nauczania i wychowania Uczniów. Odzwierciedleniem tego jest Bank celów, w którym aktualnie znajduje się ponad 140 przykładowych, wymiernych celów do osiągnięcia dla Ucznia. Cele z banku można dowolnie modyfikować i dodawać do dokumentu przygotowywanego dla Ucznia w zależności od jego potrzeb.

Bank celów

Bank dostosowań dla Ucznia

Bank dostosowań jest kolejnym, obok banku celów, źródłem wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W banku dostosowań znajduje się ponad 700 pozycji w obszarach dotyczących m.in. metod i form oceniania oraz wymagań edukacyjnych dla uczniów.

Bank dostosowań

Słownik pojęć specjalistycznych

Orzeczenia i opinie wystawiane dla Uczniów przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne często zawierają sformułowania niejasne dla nauczycieli nie posiadających specjalistycznego przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Słownik pojęć znajdujący się w systemie EdPlan nie tylko w szybki sposób pozwala znaleźć odpowiednią definicję ale również łączy ją z odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Słownik pojęć

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) to jeden z kluczowych dokumentów tworzonych na poziomie szkoły dla Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. System EdPlan usprawnia proces opracowywania IPET-u nadając mu strukturę zgodną z rozporządzeniami MEN oraz udostępniając zasoby merytoryczne (tj. bank celów czy bank dostosowań) wspierające nauczycieli i specjalistów opracowujących program dla Ucznia.

Cele

Dostosowania

Obszary funkcjonowania

Obszary funkcjonowania 2

Ustalone zajęcia

Wielospecjalistyczna ocena

Dzienniki zajęć

Szkoły realizujące zajęcia dodatkowe związane z procesem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobowiązane są do prowadzenia Dzienników zajęć wg wzoru MEN I/6. System EdPlan umożliwia prowadzenie dzienników w sposób elektroniczny co w znaczny sposób zmniejsza wysiłek administracyjny ponoszony przez nauczycieli i podnosi poziom kontroli sprawowanej nad realizacją zajęć przez Dyrektora szkoły.

Dodawanie dziennika

Dziennik zajęć – dokumenty

Program zajęć

Program zajęć – treści

Przypisz uczniów

Przypisz uczniów 2

Obecność

Tematy zajęć

Ocena celów