EdPlan™, dzięki integracji z aplikacjami Librus (e-Sekretariatem, e Dziennikiem), ułatwia pracę zaangażowanym w proces pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom, dzięki czemu nie ma potrzeby wielokrotnego wpisywania tych samych danych. Wszystkie gromadzone w systemach informacje stanowią kompletny profil Ucznia, co ułatwia również transfer danych Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomiędzy szkołami, które wdrożyły systemy.

Korzyści płynące z integracji

  • Wspólna autoryzacja (jeden login i hasło do systemów PCG i Librus) – nie ma potrzeby generowania dodatkowych loginów i haseł oraz dokonywania ich okresowych zmian. Użytkownik loguje się do dziennika elektronicznego Librus i bezpośrednio z niego może przejść do systemu EdPlan™;
  • Brak konieczności wielokrotnego wpisywania tych samych danych – dane wpisujemy tylko raz do jednego systemu (np. e‑Dziennik Librus), a system automatycznie zasila bazę danych pozostałych systemów (np. EdPlan™). Raz wprowadzone dane w e‑Dzienniku lub aplikacji e‑Sekretariat pojawią się automatycznie w EdPlan™;
  • Oszczędność czasu przy wprowadzaniu danych – szkoły, które posiadają dziennik elektroniczny Librus lub e-Sekretariat w wersji PRO, otrzymają niemal kompletną bazę danych o Uczniach;
  • Łatwy dostęp do danych związanych z konkretnym Uczniem z prawie każdego poziomu w dzienniku elektronicznym Librus;
  • Spójność danych – dzięki mechanizmom zasilania danych nie będą mieli Państwo rozbieżnych informacji między systemami.

Oferta łączona EdPlan™ + e-Dziennik Librus

Na mocy umowy współpracy pomiędzy PCG a firmą Librus, szkoły zainteresowane jednoczesnym wdrożeniem dwóch systemów (systemu EdPlan™ oraz e-Dziennik) mogą skorzystać ze specjalnej promocji, w ramach której opłata za wdrożenie oraz udzielenie licencji na pierwsze 12 miesięcy korzystania z systemówwyniesie łącznie 1200 zł. Więcej informacji na temat e-Dziennika można znaleźć na stronie www.librus.pl