Zaproszenie na konferencję

Konferencja „Edukacja Równych Szans” odpowiada na potrzebę organizowania w miastach i gminach zintegrowanych systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa, w których szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i samorząd lokalny współpracują jako partnerzy na rzecz udzielania uczniom adekwatnego i jednolitego wsparcia na wszystkich etapach edukacyjnych. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli szkół, poradni i samorządów lokalnych, zainteresowanych rozwijaniem potencjału wszystkich swoich uczniów do osiągania sukcesów edukacyjnych i zawodowych poprzez podejmowanie działań systemowych, wykraczających poza mury pojedynczej placówki oświatowej.

Aktualności

 

19-03-2014

Dziękujemy uczestnikom konferencji za aktywny udział i liczne inspiracje!

W dniach 10 i 11 marca 2014 r. odbyła się konferencja Edukacja Równych Szans. Wydarzenie miało miejsce w hotelu Lamberton w Ołtarzewie pod Warszawą. Gościnność obsługi hotelowej, smaczne posiłki oraz lokalizacja na peryferiach miasta stanowiły doskonały grunt do pogłębiania wiedzy i doświadczenia w ważnym temacie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowa relacja merytoryczna z konferencji
Relacja fotograficzna

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość udziału w wykładach plenarnych. Tego dnia prelegenci dzielili się wiedzą i doświadczeniem m.in. w zakresie budowania pracy zespołowej między instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc psychologiczno-pedagogiczną (wykład Pana Cezarego Kocona), czy też prezentując doświadczenia w zakresie wdrażania projektu indywidualizacji nauczania pt. Wyjątkowy uczeń realizowanego w Łodzi (wykład Pani Agnieszki Ciszewskiej), w który zaangażowane jest również PCG Polska.

Drugi dzień obfitował w seminaria, na które uczestnicy zapisywali się indywidualnie wykorzystując do tego e-Platformę Centrum Doskonalenia PCG. Seminaria miały charakter kameralnych wykładów, połączonych z dyskusją. Uczestnicy chwalili sobie taką formę przekazywania wiedzy, gdzie oprócz cennych informacji ze strony prelegentów, mogli uzyskać odpowiedzi na ważne dla siebie pytania oraz porady także ze strony innych uczestników, którzy borykają się z podobnymi trudnościami przy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swoich placówkach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom wydarzenia oraz organizacjom, które objęły swoim patronatem konferencję. Liczymy, że nawiązane relacje oraz pomysły wspólnych projektów, będą owocowały w najbliższej przyszłości skutecznymi działaniami zmierzającymi do dalszego wypracowywania najlepszych praktyk w obszarze wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zachęcamy do dzielenia się komentarzami na forum na e-Platformie Centrum Doskonalenia PCG.

 

 

24-02-2014

Rejestracja na seminaria przez e-Platformę CD PCG

Od początku lutego trwa rejestracja na seminaria realizowane w drugim dniu konferencji Edukacja Równych Szans (11 marca 2014 r.). Rejestracja odbywa się za pomocą e-Platformy Centrum Doskonalenia PCG (www.epcg.pl). Dodatkowo system oferuje możliwość dzielenia materiałów szkoleniowych i plików, kontakt z prowadzącym i innymi uczestnikami szkoleń dzięki wykorzystaniu forum i poczty wewnętrznej oraz dostęp do konsultacji online z ekspertami PCG. Każdy zgłoszony uczestnik otrzymał już na podany adres e-mail instrukcję logowania do systemu oraz zapisu na seminaria. Serdecznie zachęcamy do rejestracji na seminaria, ponieważ liczba miejsc na każde z seminariów jest ograniczona, a o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na seminaria potrwa do 3 marca 2014 r.
e-Platforma CD PCG będzie dostępna dla uczestników konferencji do końca marca 2014 r. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii: (42) 290 82 29 lub pod adresem e-mail: konferencja@pcgpolska.pl

 

 

16-01-2013

Ponad 150 osób zarejestrowało swój udział na konferencji – ostatnie wolne miejsca!

Mamy przyjemność poinformować, że już ponad 150 osób zarejestrowało swój udział w Konferencji "Edukacja Równych Szans". Pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz samorządów lokalnych z całej Polski zjeżdżają się 10 i 11 marca 2014 r. do Ołtarzewa pod Warszawą, aby dyskutować o strategiach partnerskiego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Uczniów. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Konferencji, które do tej pory nie miały okazji przesłać do nas wypełnionego formularza rejestracyjnego zachęcamy do jak najszybszej rejestracji w związku z niewielką pulą pozostałych miejsc. 

 

 

Program Konferencji Edukacja Równych Szans 


Program Konferencji Edukacja Równych Szans

Program Konferencji „Edukacja Równych Szans”

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo zawsze aktualny Program Konferencji „Edukacja Równych Szans” w formacie PDF zawierający najważniejsze informacje merytoryczne i organizacyjne dotyczące tego wydarzenia. Program można w łatwy sposób zapisać na dysku swojego komputera i wydrukować. Gorąco zachęcamy do dzielenia się informacjami o konferencji „Edukacja Równych Szans” z zainteresowanymi osobami oraz do zgłaszania chęci swojego udziału w sekcji Zapisz się.

Program Konferencji Edukacja Równych Szans

 

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

PCG Polska Sp. z o.o.
Fabryczna 17, lok. 11, 90-344 Łódź

Tel: +48 42 2908 229
Fax. +48 42 2908 225
Email: konferencja@pcgpolska.pl
www.pcgpolska.pl/konferencja