Projekt "Wyjątkowy Uczeń"

Wyjątkowy uczeń

 

Witamy Państwa na stronie internetowej poświęconej Projektowi "Wyjątkowy Uczeń". Pod tym adresem będziemy zamieszczać ważne informacje i dokumenty związane z koordynacją Projektu przez PCG adresowane do nauczycieli prowadzących zajęcia oraz do osób pełniących rolę Szkolnych Koordynatorów Projektu. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony w celu pozyskiwania aktualnych i rzetelnych informacji.


Nowa szkoła w projekcie

Mamy przyjemność poinformować, iż wraz z nowym semestrem do projektu Wyjątkowy uczeń dołączyła SzkołaPodstawowa nr 19 w Łodzi mieszcząca się przy ulicy Balonowej 1. Dzięki dobrej organizacji i sprawnej współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz Koordynatorem Szkolnym, już 12 lutego 2014 roku udało się przeprowadzić szkolenie oraz podpisać umowy z 18 nauczycielami tak, aby pod koniec lutego rozpocząć pierwsze zajęcia.
Dzieci oraz ich rodzice wyrazili duże zainteresowanie dodatkową ofertą zajęć i 166 uczniów z klas I – III otrzymuje wsparcie zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Jesteśmy pewni, że dalsza współpraca ze Szkołą Podstawową nr 19 będzie tak owocna jak jej początki.

Opinie na temat współpracy z PCG – wyniki wewnętrznego badania ewaluacyjnego

W celu podsumowania rezultatów pierwszego semestru prowadzenia zajęć w ramach projektu "Wyjątkowy uczeń", wśród nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia przeprowadzone zostało badanie ankietowe. W ramach tej ewaluacji wewnętrznej projektu zapytaliśmy nauczycieli o opinie na temat systemu EdPlan wykorzystywanego do prowadzenia dokumentacji oraz na temat współpracy z PCG. Odpowiedzi udzieliło około 600 nauczycieli. Wyniki tego badania potwierdzają, że wykorzystanie narzędzia IT w projektach związanych z indywidualizacją nauczania jest pomocne, zasadne i doceniane przez nauczycieli.

Wyjątkowy uczeń

 

Zdecydowana większość nauczycieli i specjalistów potwierdziła, że praca z systemem EdPlan ułatwia prowadzenie dokumentacji zajęć i ich raportowanie. Cieszymy się z pozytywnych opinii i dziękujemy za konstruktywne uwagi, które pozwolą nam usprawnić prace w systemie i współpracę ze szkołami w przyszłości.

 

Jedna z opinii o współpracy z PCG w projekcie

Współpraca z firmą PCG POLSKA układa nam się bardzo dobrze. Pracownicy firmy są bardzo kompetentni i dostępni praktycznie o każdej porze. Wszystkie problemy, z którymi się zgłaszamy są natychmiast rozwiązywane i cierpliwie wyjaśniane, a nasze prośby dotyczące usprawnienia pracy spotykają się z dużą uwagą.

Uważam, że projekt od strony elektronicznej przygotowany jest bardzo przejrzyście i dostępnie, a przeprowadzone przez Firmę szkolenia pozwoliły nam dobrze przygotować się do obsługi programu. Dziękuję za bardzo sympatyczną współpracę!


Małgorzata Graczyk
Koordynator SP 26 wraz z zespołem Projektu Wyjątkowy uczeń

Zapraszamy do zapoznania się ze studium przypadku opisującym projekt "Wyjątkowy uczeń".

System internetowy EdPlan udostępniony 6 szkołom specjalnym z Łodzi

Blisko 30 przedstawicieli 6 łódzkich szkół specjalnych wzięło udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia i monitorowania dokumentacji w ramach Projektu "Wyjątkowy uczeń" z wykorzystaniem systemu internetowego EdPlan. Szkolenie odbyło się 20 września 2013 r. i było skierowane za równo do Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe jak i do Szkolnych Koordynatorów Projektu. Tym samym firma PCG, za symboliczną złotówkę przekazała szkołom specjalnym pełen dostęp do systemu EdPlan i wszystkich jego funkcji na cały czas trwania Projektu "Wyjątkowy uczeń". System EdPlan umożliwia szkołom specjalnym nie tylko prowadzenie pełnej dokumentacji projektowej, ale wspiera również działania związane z codziennym funkcjonowaniem szkół takie jak: bezpieczne przetwarzanie informacji zawartych w orzeczeniach i opiniach, opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów (IPET) czy indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów.

Szkolenia uzupełniające dla Nauczycieli i Specjalistów

W pierwszych tygodniach września odbyła się seria szkoleń uzupełniających dla Nauczycieli i Specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe w Projekcie "Wyjątkowy uczeń". W dniu 5 września 2013 r. odbyło się ostatnie duże szkolenie dla grupy 120 osób w siedzibie Społecznej Akademii Nauk (SAN) przy ul. Kilińskiego w Łodzi. Dodatkowo w okresie między 6 a 19 września 2013 r. w łódzkim Biurze firmy PCG odbywały się indywidualne sesje doszkalające, w których w sumie udział wzięło blisko 40 osób. Szkolenia uzupełniające miały na celu zapoznanie uczestników z procedurami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji wymaganej w Projekcie "Wyjątkowy uczeń" z wykorzystaniem systemu internetowego EdPlan. Adresowaliśmy również liczne kwestie merytoryczne związane m.in. z procesem opracowywania programów zajęć.

Kontakt z Biurem Projektu PCG

Biuro PCG Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17, Wejście A-1, I piętro, lokal 11
90-344 Łódź

Informacje dla Dyrektorów i Szkolnych Koordynatorów
Tel: (42) 29 08 226
projekt@pcgpolska.pl

Informacje dla Nauczycieli prowadzących zajęcia

Tel: (42) 29 08 227
projekt@pcgpolska.pl

Wsparcie techniczne dla systemu EdPlan
Tel: (22) 477 27 00
edplan@pcgpolska.pl
Skype: ed_plan