O Public Consulting Group


Public Consulting Group

Public Consulting Group, Inc. (PCG) to globalna firma oferująca doradztwo, szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne. Naszymi klientami są instytucje funkcjonujące w sferze publicznej w obszarach: edukacji, zdrowia i opieki społecznej. W ponad 60 biurach w USA, Kanadzie, Anglii i w Polsce, zatrudniamy blisko 3,000 konsultantów. Firmę założył w 1986 r. w Bostonie William S. Mosakowski – Amerykanin polskiego pochodzenia, który do dziś sprawuję funkcję Dyrektora Zarządzającego PCG. W ciągu blisko 30 lat swojego istnienia wspieraliśmy ponad 2 tys. klientów, w tym instytucje rządowe, samorządowe, a także liczne placówki edukacyjne, zdrowotne i socjalne.

www.publicconsultinggroup.com


PCG Polska

PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, specjalizującej się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej. Odbiorcami usług PCG w Polsce jest ponad 3,500 szkół, 50 uczelni, a także liczne ministerstwa, samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne. Naszych klientów wspiera blisko 200 konsultantów, analityków branżowych i ekspertów. Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PCG w Polsce jest prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

PCG w Polsce zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem projektami i wspieraniem realizacji działań instytucji sektora publicznego. W naszych działaniach skupiamy się na innowacyjnych rozwiązaniach poprawiających jakość usług oferowanych przez naszych klientów poprzez analizę i efektywne wykorzystanie danych. Globalny charakter firmy sprawia, że nasi klienci uzyskują dostęp do wiedzy i doświadczeń międzynarodowych grup ekspertów.

Od 2015 roku w strukturze PCG działają dwaj wiodący dostawcy usług IT dla sektora edukacji w Polsce: LIBRUS oraz PCG Edukacja (dawniej Partners in Progress). Inwestycje te, czynią PCG jedyną organizacją w Polsce oferującą zaawansowane rozwiązania informatyczne i analityczne dla instytucji działających na wszystkich etapach edukacyjnych – od edukacji wczesnoszkolnej po szkolnictwo wyższe.

PCG w Polsce działa za pośrednictwem biur w Warszawie, Katowicach, Łodzi i Rzeszowie.

www.pcgpolska.pl


LIBRUS

Librus to gwarancja profesjonalizmu popartego kilkunastoletnim doświadczeniem. Unikalne systemy informatyczne firmy Librus wspierają tysiące polskich szkół i jednostek samorządowych w ich codziennej pracy. Ponadto działalność firmy obejmuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje przygotowywane przez wewnętrznych trenerów oraz doświadczonych edukatorów współpracujących z Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus.

www.librus.pl


PCG Edukacja

PCG Edukacja wspomaga instytucje edukacyjne w efektywnym zarządzaniu, realizacji celów statutowych oraz osiąganiu jak najlepszych wyników nauczania. Łączymy doświadczenie w pracy dla instytucji związanych z oświatą i doskonaleniem zawodowym z ekspertyzą w dziedzinie edukacji i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. PCG Edukacja prowadzi doradztwo i wspiera w realizacji projektów unijnych. Prowadzi również Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

http://www.pcgedukacja.pl


PCG Academia

PCG Academia łączy potencjał globalnej firmy konsultingowej z lokalnym doświadczeniem ekspertów w dziedzinie edukacji. Wspieramy misję edukacyjną i naukową uczelni dostarczając rozwiązania w ramach dwóch niezależnych ekosystemów IT: EducloudSciencecloud. PCG Academia pracuje z najlepszymi uczelniami w Polsce – od dużych publicznych uczelni tj. Uniwersytet Jagielloński, po topowe uczelnie niepubliczne tj. Akademia Leona Koźmińskiego. Firma jest pomysłodawcą i głównym organizatorem międzynarodowego konkursu i konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN.

http://www.pcgacademia.pl