Zarząd


Łukasz SułkowskiŁukasz Sułkowski Prezes Public Consulting Group Polska. Profesor tytularny nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek PKA delegowany przez organizacje pracodawców, a od roku 2016 Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor lub współautor ponad 300 publikacji, w tym 12 monografii, wydawanych w prestiżowych wydawnictwach (Springer, Lexington, Lang, PWN, PWE). Realizator 14 grantów badawczych UE, NCN, MNiSW, obecnie kieruje projektem „University of the Future” („Dialog”). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie związane z pracą w korporacjach (Nestle, Fazer), konsultingu (FPL Consultant) oraz związane z zasiadaniem w radach nadzorczych i doradczych (BCC).

 

Dan HeaneyDaniel T Heaney, MBA, to finansista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych. Piastował kierownicze stanowiska w operacyjnych i korporacyjnych działach finansowych, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie środkami pieniężnymi, finanse międzynarodowe, fuzje i przejęcia, controlling i audyt. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Public Consulting Group, Inc. (PCG). Pracuje dla PCG od roku 2003, wcześniej był dyrektorem finansowym w Seniorlink, spółce zarządzającej opieką nad osobami starszymi z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts. Przez 19 lat pracował w Perkin Elmer (dawniej EG&G Inc.), jednej z 500 największych spółek na świecie wycenianej na 1,5 mld USD, prowadzącej zróżnicowaną działalność w branży technologicznej. Przez cztery lata był skarbnikiem spółki, wcześniej między innymi przez pięć lat zajmował się controllingiem w Technical Services Group, jednej z pięciu jednostek strategicznych firmy zaangażowanej w świadczenie usług komercyjnych i rządowych. Obecnie zasiada w zarządzie firm LobbyGuard LLC z siedzibą w Raleigh w Karolinie Północnej, dostawcy systemu zarządzania odwiedzającymi oraz Development Alternatives, Inc. z siedzibą w stanie Maryland, świadczącej międzynarodowe usługi w zakresie rozwoju i zapewniającej pomoc krajom rozwijającym się. Ukończył studia licencjackie na Colby College i studia MBA na University of San Francisco.

 

William S. MosakowskiBill Mosakowski jest założycielem, Prezesem i Dyrektorem Generalnym Public Consulting Group, Inc. (PCG), firmy konsultingowej świadczącej usługi doradcze w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Obecnie Bill nadzoruje codzienną działalność PCG i inicjatywy strategiczne dla firmy.

Kariera Billa skoncentrowała się na obsłudze potrzeb podatkowych i operacyjnych sektora publicznego. Po ukończeniu Clark University w roku 1976, pracował najpierw jako Wicedyrektor ds. Przychodów Departamentu Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Rozwojowych Stanu Massachusetts. W roku 1981 odszedł ze służby publicznej i został Dyrektorem ds. Zwrotu Kosztów w placówce objętej Harvard Community Health Plan - Parker Hill facility, niewielkim publicznym szpitalu w bostońskiej dzielnicy Boston's Mission Hill neighborhood. Przed utworzeniem PCG, Bill był starszym konsultantem w Touche Ross & Company (obecnie Deloitte &Touche), gdzie pracował nad ekspansywnymi, kompleksowymi projektami w zakresie planowania strategicznego dla opieki zdrowotnej i społecznej na terenie całego kraju.

Bill założył PCG w roku 1986, łącząc zainteresowania biznesowe z rosnącym doświadczeniem w zarządzaniu podatkowym i operacyjnym w sektorze publicznym. Firma szybko rozrosła się z trzyosobowego przedsięwzięcia w odnoszącą wiele sukcesów spółkę zatrudniającą ok. 1200 osób, posiadającą 40 oddziałów i osiągającą sprzedaż roczną brutto na poziomie niemal 300 mln USD. Obecnie PCG koncentruje się na trzech głównych obszarach rynku: 1) poprawie wyników operacyjnych i finansowych instytucji opieki zdrowotnej i społecznej na poziomie krajowym i lokalnym; 2) doradztwie i wdrażaniu technologii dla sektora edukacji podstawowej i ponadpodstawowej; oraz 3) rozwoju i obsłudze krajowego rynku usług Administratorów Zewnętrznych (Third Party Administrator - TPA) wspierających opiekę w wymiarze określanym przez potrzebujących nad osobami przewlekle chorymi, słabymi i starszymi, z zaburzeniami rozwoju i innymi grupami zagrożonymi, poprzez spółkę zależną PCG – Public Partnerships, Ltd.

Bill był także przewodniczącym Rady Naukowej Clark University w Worcester (2007-2011), założył tam również, wraz ze swoją żoną Jane, Mosakowski Institute for Public Enterprise. Bill jest także członkiem rady naukowej St. Mary's High School w Lynn w stanie Massachusetts oraz członkiem zarządu Massachusetts Association of Mental Health (MAMH).