Zarząd


Łukasz Sułkowski


Łukasz Sułkowski

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o. od 2017 roku. PCG Polska jest spółką córką amerykańskiej korporacji Public Consulting Group i nadzoruje 3 podmioty (PCG Academia Sp. z o.o., Librus Sp. z o.o., PCG Edukacja Sp. z o.o.).

Członek rad nadzorczych i doradczych m.in. GTL SA, PCG Academia Ltd.

Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Profesor tytularny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiceprzewodniczący i członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2018), z bogatym doświadczeniem w międzynarodowych i polskich akredytacjach uczelni oraz doskonaleniem systemów szkolnictwa (akredytacje ENQA, EQUAR, Departament Stanu USA, CEEMAN).

Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz ITC, w sektorze szkolnictwa wyższego oraz w organizacjach publicznych. Autor lub współautor ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii, wydawanych m.in. w wydawnictwach takich jak: Routledge, Springer, Lexington, Palgrave, Emerald, Lang, PWN, PWE. Kierownik, koordynator lub głowny wykonawca w 19 grantach badawczych: Horizon, Beethoven, VI FP, EQUAL, NCN, MNiSW, MNiI oraz KBN.

Od 2014 roku członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami w Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). Przewodniczący konferencji “Family Business. Zarządzanie firmami rodzinnymi” (7 edycji), „Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe” (11 edycji). Promotor 16 rozpraw doktorskich obronionych na 5 uczelniach. Recenzent w kilkudziesięciu postępowaniach profesorskich, habilitacyjnych oraz doktorskich. Członek komitetów naukowych 9 czasopism międzynarodowych i krajowych oraz 6 rad naukowych konferencji. Laureat 17 nagród rektorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, w SAN, SWSPiZ oraz Clark University i innych odznaczeń (Złoty Krzyż Zasługi).

W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree z amerykańskim Clark University, którego był dyrektorem programowym do 2022 roku. Łukasz Sułkowski pracuje również jako visiting profesor, prowadził wykłady i badania w kilkudziesięciu uniwersytetach na świecie. Uczestniczył w pracach kilku międzynarodowych organizacji naukowych: American Academy of Management, International Family Enterprises Research Association, Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (Komitet Sterujący) oraz European Academy of Management. Przedstawiciel polskich organizacji w akredytacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych m.in. NCFMEA, ENQA, NEASC, CEEMAN, FEDE.

 

Dan Heaney


Dan Heaney

Daniel T Heaney, MBA, to finansista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych. Piastował kierownicze stanowiska w operacyjnych i korporacyjnych działach finansowych, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie środkami pieniężnymi, finanse międzynarodowe, fuzje i przejęcia, controlling i audyt. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Public Consulting Group, Inc. (PCG). Pracuje dla PCG od roku 2003, wcześniej był dyrektorem finansowym w Seniorlink, spółce zarządzającej opieką nad osobami starszymi z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts. Przez 19 lat pracował w Perkin Elmer (dawniej EG&G Inc.), jednej z 500 największych spółek na świecie wycenianej na 1,5 mld USD, prowadzącej zróżnicowaną działalność w branży technologicznej. Przez cztery lata był skarbnikiem spółki, wcześniej między innymi przez pięć lat zajmował się controllingiem w Technical Services Group, jednej z pięciu jednostek strategicznych firmy zaangażowanej w świadczenie usług komercyjnych i rządowych. Obecnie zasiada w zarządzie firm LobbyGuard LLC z siedzibą w Raleigh w Karolinie Północnej, dostawcy systemu zarządzania odwiedzającymi oraz Development Alternatives, Inc. z siedzibą w stanie Maryland, świadczącej międzynarodowe usługi w zakresie rozwoju i zapewniającej pomoc krajom rozwijającym się. Ukończył studia licencjackie na Colby College i studia MBA na University of San Francisco.

 

Grant Blair


Grant Blair

Grant Blair kieruje usługami doradczymi PCG w zakresie edukacji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat współpracował z setkami okręgów szkolnych w Stanach Zjednoczonych w zakresie technologii informatycznych, danych, operacji i inicjatyw finansowych. Pełnił funkcje dyrektora projektów PCG dotyczących wdrożeń technologii informacyjnych na dużą skalę w okręgach szkolnych, w tym w School District of Philadelphia; Zarząd Szkoły Broward County Florida; Charlotte-Mecklenburg Schools; i w publicznych szkołach w Minneapolis. Nadzorował także rozpoczęcie wdrażania przez PCG ogólnopaństwowego systemu informacji dla studentów w Stanach Zjednoczonych i systemu zarządzania szkoleniami specjalnymi EasyGo™ PCG w Tennessee. Posiada licencjat z Harvard University oraz tytuł MBA na University of North Carolina.

 

William S. Mosakowski


William S. Mosakowski

Bill Mosakowski jest założycielem, Prezesem i Dyrektorem Generalnym Public Consulting Group, Inc. (PCG), firmy konsultingowej świadczącej usługi doradcze w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Obecnie Bill nadzoruje codzienną działalność PCG i inicjatywy strategiczne dla firmy.

Kariera Billa skoncentrowała się na obsłudze potrzeb podatkowych i operacyjnych sektora publicznego. Po ukończeniu Clark University w roku 1976, pracował najpierw jako Wicedyrektor ds. Przychodów Departamentu Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Rozwojowych Stanu Massachusetts. W roku 1981 odszedł ze służby publicznej i został Dyrektorem ds. Zwrotu Kosztów w placówce objętej Harvard Community Health Plan - Parker Hill facility, niewielkim publicznym szpitalu w bostońskiej dzielnicy Boston's Mission Hill neighborhood. Przed utworzeniem PCG, Bill był starszym konsultantem w Touche Ross & Company (obecnie Deloitte &Touche), gdzie pracował nad ekspansywnymi, kompleksowymi projektami w zakresie planowania strategicznego dla opieki zdrowotnej i społecznej na terenie całego kraju.

Bill założył PCG w roku 1986, łącząc zainteresowania biznesowe z rosnącym doświadczeniem w zarządzaniu podatkowym i operacyjnym w sektorze publicznym. Firma szybko rozrosła się z trzyosobowego przedsięwzięcia w odnoszącą wiele sukcesów spółkę zatrudniającą ok. 1200 osób, posiadającą 40 oddziałów i osiągającą sprzedaż roczną brutto na poziomie niemal 300 mln USD. Obecnie PCG koncentruje się na trzech głównych obszarach rynku: 1) poprawie wyników operacyjnych i finansowych instytucji opieki zdrowotnej i społecznej na poziomie krajowym i lokalnym; 2) doradztwie i wdrażaniu technologii dla sektora edukacji podstawowej i ponadpodstawowej; oraz 3) rozwoju i obsłudze krajowego rynku usług Administratorów Zewnętrznych (Third Party Administrator - TPA) wspierających opiekę w wymiarze określanym przez potrzebujących nad osobami przewlekle chorymi, słabymi i starszymi, z zaburzeniami rozwoju i innymi grupami zagrożonymi, poprzez spółkę zależną PCG – Public Partnerships, Ltd.

Bill był także przewodniczącym Rady Naukowej Clark University w Worcester (2007-2011), założył tam również, wraz ze swoją żoną Jane, Mosakowski Institute for Public Enterprise. Bill jest także członkiem rady naukowej St. Mary's High School w Lynn w stanie Massachusetts oraz członkiem zarządu Massachusetts Association of Mental Health (MAMH).