Aktualności


Standardy realizacji usług asystenta osób z niepełnosprawnościami dla Miasta st. Warszawy
2018-12-17


Z końcem roku zespół ekspertów PCG (pracownicy naukowi, prawnicy, fizjoterapeuta, psycholog, konsultanci, trenerzy) pracował nad projektem dotyczącym „Standardów realizacji usług asystenta osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy” na zlecenie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.
Opracowane standardy usług asystenckich, po dalszych konsultacjach z różnymi grupami interesariuszy, mają obowiązywać każdy podmiot świadczący usługi asystenckie współfinansowane przez Urząd Miasta. Kluczowymi elementami opracowanego dokumentu, z uwzględnieniem wniosków z warsztatów z interesariuszami projektu (w tym z osobami z niepełnosprawnością i ich bliskimi) były:

  • Definicja usług, obszar działania, cele
  • Odbiorcy usług
  • Zakres usług oraz czynności realizowane w ramach usług
  • Kompetencje zawodowe asystenta osoby z niepełnosprawnością
  • Zasady zatrudnienia asystentów osób z niepełnosprawnością
  • Zasady przyznawania i rozliczania usług
  • Kontrola, monitoring oraz nadzór nad jakością realizacji usług oraz raportowanie.
Rola asystenta osoby z niepełnosprawnością ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób, które w związku z ich stanem zdrowia, często nie mają możliwości uczestniczyć samodzielnie w aktywnościach społecznych. Zadaniem asystenta jest więc pomoc osobom z niepełnosprawnością w ich aktywizacji i realizacji ról społecznych poprzez m.in. wsparcie w przemieszczaniu się, wykonywaniu codziennych czynności, zdobywaniu wykształcenia, towarzyszenie w miejscach typu kino, teatr, czy podczas wydarzeń sportowych.

standardy-realizacji-uslug-asystenta