Wiosenna Szkoła EWD
„Od danych do działania”
7-8.04.2016 r., Warszawa-Miedzeszyn

Idea


Wiosenne Szkoły EWD odbywają się regularnie od 2008 roku. Wokół tematu edukacyjnej wartości dodanej co roku gromadzi się grono ok. dwustu zaangażowanych dyrektorów i nauczycieli, pragnących praktykę zawodową poszerzać o dokonania wypracowanej wiedzy naukowej. Konfrontacja ta jest okazją do obopólnej nauki zgromadzonych środowisk. Konferencja kreuje możliwość wypracowania sposobów prezentacji i interpretacji wskaźników oraz staje się okazją do omówienia metod zwiększania efektywności nauczania z wykorzystaniem modelu EWD.

PCG Edukacja ma przyjemność kontynuować trwającą od lat koncepcję propagowania wiedzy na temat pracy z danymi. Konsultanci PCG wspierają szkoły we właściwym interpretowaniu danych edukacyjnych oraz wdrażaniu zmian na podstawie wniosków płynących z analizy danych. W połączeniu doświadczenia PCG Edukacja oraz zespołu EWD dotychczas zaangażowanego w realizację poprzednich edycji Wiosennych Szkół EWD, najbliższa konferencja odbędzie się pod hasłem przewodnim „Od danych do działania”.

Wiosenna Szkoła EWD 2016 będzie oparta na jakości wyróżniającej PCG Edukacja oraz sprawdzonych, znanych sposobach przekazywania zaawansowanej wiedzy:

Merytoryka – nieustanne pogłębianie metod pracy z danymi oraz konstruowanie innowacyjnych narzędzi z zakresu analizy danych edukacyjnych przez zespół prelegentów konferencji zapewnia wysoką jakość przekazywanej wiedzy,

Praktyka – odniesienie wypracowanych metod i wskaźników do realiów panujących we współczesnej szkole daje gwarancję najbardziej właściwego zastosowania omawianych podczas konferencji przykładów;

Indywidualne podejście do każdego uczestnika konferencji, możliwe do wdrożenia zarówno podczas kursu, gdzie będą niewielkie ok. 20 osobowe grupy, jak też podczas konsultacji z ekspertami daje poczucie komfortu doskonalenia swoich umiejętności w pracy z danymi.


W ramach Wiosennej Szkoły EWD 2016 proponujemy zajęcia warsztatowe w ramach trzech kursów, zróżnicowanych ze względu na typ szkoły

Uczestnicy będą mieli możliwość:


  • rozwinąć umiejętności praktycznego analizowania danych oraz skutecznego wdrażania niezbędnych zmian;
  • skorzystać z konsultacji indywidualnych studiów przypadku uczestników z doświadczonymi praktykami;
  • uzyskać certyfikat potwierdzający wiedzę w obszarze pracy z danymi.