Wiosenna Szkoła EWD
„Od danych do działania”
7-8.04.2016 r., Warszawa-Miedzeszyn

Organizator


Organizatorem tegorocznej konferencji Wiosenna Szkoła EWD jest PCG Polska, które kieruje swe usługi doradcze i szkoleniowe do sektora publicznego. Działania PCG są nakierowanie na tworzenie strategii oraz poprawę jakości oferowanych usług przez instytucje publiczne, z zastosowaniem analizy i efektywnego wykorzystania danych. Wśród odbiorców usług PCG są szkoły, uczelnie, szpitale, ośrodki opieki długoterminowej oraz inne instytucje z obszaru edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PCG w Polsce jest Piotr Dmochowski‑Lipski.

PCG Edukacja jako jeden z działów PCG Polska, realizuje programy i projekty edukacyjne z zakresu doskonalenia kadr oświaty, prowadzenia doradztwa oraz wdrażania narzędzi IT. PCG Edukacja koncentruje swoje działania na poszerzaniu wiedzy z wykorzystania danych edukacyjnych w usprawnianiu funkcjonowania placówek oświatowych i podnoszeniu jakości kształcenia.

W listopadzie 2015 r. zespół PCG Edukacja, który specjalizuje się we wdrażaniu w szkołach programu konsultacyjno-szkoleniowego Nawigator PCG, został rozszerzony o doświadczonych pracowników, dotychczas pracujących na rozwijaniu modelu edukacyjnej wartości dodanej. Połączenie sił merytorycznych spowodowało podjęcie decyzji o kontynuowaniu rozpoczętej 8 lat temu idei konferencji Wiosenna Szkoła EWD, kierowanej do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

Zaangażowanie PCG Edukacja we wspieranie placówek w pracy z danymi:

  • Przeprowadzenie kilku edycji programu konsultacyjno-szkoleniowego Nawigator PCG opartego o analizę danych zastanych w placówkach,
  • Realizacja projektu edukacyjnego na zlecenie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w ramach którego PCG Edukacja prowadziło czteroetapowe działania zmierzające do przygotowania nauczycieli i dyrektorów wielkopolskich gimnazjów do właściwej pracy z danymi,
  • Wykorzystanie narzędzia IT – systemu EdPlan, w zarządzaniu danymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wykorzystanie systemu podczas realizacji projektu Wyjątkowy uczeń dla Urzędu Miasta Łodzi

PCG Edukacja posiada doświadczenie w organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji regionalnych i ogólnopolskich – było organizatorem pierwszej w Polsce konferencji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Edukacja Równych Szans 2014. Stale szkoli rady placówek z wykorzystania metody EWD w podnoszeniu efektywności nauczania.

Więcej o PCG Edukacja www.pcgpolska.pl/edukacja