Wiosenna Szkoła EWD
„Od danych do działania”
7-8.04.2016 r., Warszawa-Miedzeszyn

Program


Szczegółowy program Wiosennej Szkoły EWD 2016 będzie dostosowywany do potrzeb uczestników, którzy zgłaszając się na konferencje, dokonują wyboru jednego z 3 proponowanych tematów 10 godzinnego kursu:

Kursy będą realizowane w zróżnicowany sposób w zależności od typu szkoły. Wybierając kurs w formularzu zgłoszeniowym prosimy zwrócić uwagę, dla jakiego typu szkoły jest adresowany. Grupy warsztatowe, jednolite ze względu na typ szkoły, będą liczyć po około 20 uczestników.

Szczegółowy program konferencji, z podziałem na grupy, opublikujemy po zakończeniu rekrutacji.

Ramowy program zajęć – 7 kwietnia 2016 r. (czwartek)


9:30 – 10:30
Rejestracja uczestników
10:30 – 11:00
Uroczysta inauguracja konferencji. Przemówienia organizatorów i partnerów
11:00 – 12:00
Wykład wprowadzający dr hab. Roman Dolata
12:00 – 12:30
Przerwa kawowa
12:30 – 14:00
I sesja warsztatowa prowadzą członkowie Zespołu EWD oraz konsultanci PCG Polska
14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30
II sesja warsztatowa prowadzą członkowie Zespołu EWD oraz konsultanci PCG Polska
16:30 – 17:00
Przerwa kawowa
17:00 – 18:30
III sesja warsztatowa prowadzą członkowie Zespołu EWD oraz konsultanci PCG Polska
18:30 – 19:30
Kolacja
19:30 – 21:00
Konsultacje z ekspertami
 

Ramowy program zajęć – 8 kwietnia 2016 r. (piątek)


8:00 – 9:00
Śniadanie
9:00 – 10:30
IV sesja warsztatowa prowadzą członkowie Zespołu EWD oraz konsultanci PCG Polska
10:30 – 11:00
Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
V sesja warsztatowa prowadzą członkowie Zespołu EWD oraz konsultanci PCG Polska
12:30 – 13:00
Podsumowanie Wiosennej Szkoły EWD 2016. Ewaluacja. Rozdanie certyfikatów
13:00 – 15:00
Obiad


Wykorzystanie standaryzowanych testów osiągnięć w praktyce szkolnej


Autorzy kursu
dr hab. R.Dolata, P.Majkut
Cel
Zapoznanie nauczycieli ze standaryzowanym, znormalizowanym testem osiągnięć szkolnych TOS 2SP/TOS 2G (opcjonalnie) i opanowanie na jego przykładzie umiejętności wykorzystania narzędzi tego typu w praktyce szkolnej
Grupy docelowe
 • Nauczyciele edukacji początkowej (TOS 2SP)
 • Nauczyciele gimnazjum (TOS 2G)
Wymagania wstępne
 • Umiejętność korzystania z arkusza kalkulacyjnego na poziomie podstawowym
 • Na zajęciach potrzebny będzie laptop oraz arkusz kalkulacyjny
Zagadnienia
 • Standaryzowane testy jako narzędzia szkolnego oceniania, cechy charakterystyczne, zalety i ograniczenia. Typy testów i ich przeznaczenie
 • Zasady konstrukcji standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych: definiowanie celów nauczania, tworzenie planu testu, zapewnianie standaryzacji, ocena rzetelności i trafności testu, wykorzystanie skal standardowych w prezentacji wyników, ilościowe i treściowe normy wykonania
 • Koncepcja i własności testu. Zasady kodowania zadań otwartych i zamkniętych, przedstawienie problemu rzetelności kodowania
 • Elementy samodzielnej analizy jakości testu: analiza mocy różnicującej zadań, rozkładu wyników i rzetelności testu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
 • Obliczanie wyników surowych i przeliczanie ich na skale standardowe. Interpretacja wyników uczniów wyrażonych na skalach standardowych. Niepewność pomiarowa i jej znaczenie w interpretacji wyniku ucznia
 • Obliczanie i interpretacja wyników dla oddziałów i szkół. Niepewność statystyczna i jej znaczenie w interpretacji wyników dla grup uczniów
Korzyści dla uczestnika
 • Wykorzystywanie standaryzowanych testów w praktyce szkolnej
 • Zebrane instrukcje pracy na testach w podręczniku użytkownika testu
 • Otrzymanie gotowego narzędzia w formie testu do wykorzystania w szkole
 • Wiedza i umiejętności potwierdzone certyfikatem


Jak prowadzić badania własne w szkole?


Autorzy kursu
M.Koniewski, A.Jasińska-Maciążek
Cel
Przeprowadzenie uczestników krok po kroku przez proces realizacji małego projektu badawczego w szkole; podane będą praktyczne wskazówki, zaprezentowane narzędzia wspierające planowanie i zarządzanie badaniem, przykłady projektowania narzędzi badawczych (kwestionariuszy, scenariuszy, arkuszy obserwacyjnych), przykłady analizy i raportowania wyników.
Grupy docelowe
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych, jednak wskazane jest aby każdy z uczestników przyniósł swój komputer.
Zagadnienia
 • O co chodzi z tymi badaniami? – Wprowadzenie
 • Czego chcemy się dowiedzieć? – Konceptualizacja
 • Jak się tego dowiemy? – Operacjonalizacja
 • Co z tymi wszystkimi danymi zrobić? – Analiza danych
 • Co oznaczają zebrane przez nas informacje? – Interpretacja i raportowanie
Korzyści dla uczestnika
 • Możliwość zaplanowania realizacji badań własnych w szkole
 • Prowadzenie badań zgodnie z właściwą metodologią poznaną na kursie
 • Posługiwanie się przykładowymi narzędzi badawczymi i możliwość opracowywania własnych narzędzi
 • Wiedza i umiejętności potwierdzone certyfikatem


Metoda EWD w działaniu


Autorzy kursu
E.Stożek, E.Rogalska
Cel
Wykorzystując metodologię programu konsultacyjno-szkoleniowego Nawigatora PCG oraz wiedzę o wskaźnikach EWD przeprowadzimy uczestników przez fazę identyfikacji problemu, stawiania i weryfikacji hipotez, planowania i monitorowania działań.
Grupy docelowe
Nauczyciele wszystkich typów szkół (praca w grupach jednolitych ze względu na typ szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, LO, technikum)
Wymagania wstępne
 • Mile widziana podstawowa wiedza o metodzie EWD i podstawowa umiejętność pracy z kalkulatorem EWD
 • Na zajęciach niezbędny jest komputer z zainstalowaną aktualną wersją kalkulatora EWD
Forma pracy:
Analiza studiów przypadku
Zagadnienia
Podczas pracy nad studiami przypadku zwrócimy uwagę na:
 • Poprawność analiz i wnioskowania statystycznego
 • Możliwości i ograniczenia interpretacyjne wskaźników EWD
 • Poprawne formułowanie wniosków i rekomendacji
 • Określanie przyczyn występowania problemu po stronie ucznia oraz praktyki nauczycielskiej
 • Formułowanie planu działań wraz ze wskaźnikami celu
 • Sposoby monitorowania podjętych działań
Korzyści dla uczestnika
 • Podnoszenie jakości nauczania z wykorzystaniem pogłębionych analiz na podstawie wskaźników EWD
 • Praca z danymi w szkole w oparciu o sprawdzoną metodologię opracowaną w programie Nawigator PCG
 • Możliwość porównania sytuacji w placówkach uczestników z prezentowanymi podczas kursu studiami przypadków
 • Wiedza i umiejętności potwierdzone certyfikatem