Cykliczny Kongres Edukacja Równych Szans skupia interesariuszy systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: przedstawicieli samorządów lokalnych, poradni, dyrektorów i pracowników szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pozarządowych w celu promowania sprawdzonych narzędzi i dobrych praktyk w ich wzajemnej współpracy, ale również w pracy każdej z tych stron skupionej na indywidualnych potrzebach ucznia.

Patroni i partnerzyAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejLibrus - Systemy informatyczne dla edukacji

Instytut Badań EdukacyjnychNarodowy Instytut Samorządu TerytorialnegoOgólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej OświatyŁódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia PraktycznegoRegionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w KatowicachPolskie Towarzystwo DysleksjiPolskie Stowarzyszenie KreatywnościGrupa ODiTK
Fundacja Edukacyjna
reedukacja.pl - internetowy serwis pedagogicznyWSPÓLNOTA - Pismo samorządu terytorialnego