II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Kontakt


PCG Polska Sp. z o.o.
Fabryczna 17, lok. 11, 90-344 Łódź
NIP: 527-261-41-38
REGON: 142095602
KRS: 0000340695
Kapitał zakładowy: 18 810 000,00 zł
Numer konta bankowego: 68 1140 1010 0000 5293 5500 1007

Informacje i zapisy na kongres

Tel: +48 22 477 27 02
Fax: +48 22 477 02 06
E-mail: kongres@pcgpolska.pl

Współpraca instytucjonalna, sponsoring, media

Agnieszka Sokolnicka
Tel: +48 512 393 371
E-mail: asokolnicka@pcgpolska.pl