II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Organizator


Organizatorem i pomysłodawcą II edycji Kongresu Edukacja Równych Szans jest PCG Edukacja – jeden z działów PCG Polska. Doświadczenie w obszarze edukacji, budowane od 30 lat na arenie międzynarodowej i od 6 lat w Polsce pozycjonuje PCG jako eksperta w doskonaleniu kadr oświaty, prowadzeniu doradztwa oraz wdrażaniu narzędzi IT. Jednym z obszarów specjalizacji PCG Edukacja jest wspieranie placówek w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W zakresie dokonań na tym polu należy wymienić:

  • Organizacja pierwszego Kongresu Edukacja Równych Szans 2014, który skupił 180 przedstawicieli szkół, poradni, samorządowych wydziałów edukacji, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz stowarzyszeń;
  • Stworzenie i wdrażanie systemu EdPlan – narzędzia IT do organizacji procesów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierającego funkcjonowanie szkół, poradni i samorządowych wydziałów edukacji;
  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu komunikatywnego formułowania opinii i orzeczeń dla pracowników poradni na terenie całego kraju;
  • Na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji współtworzenie systemowego modelu wspierania uczniów zdolnych na poziomie gimnazjalnym;
  • Na zlecenie Kuratorium Oświaty w Poznaniu realizacja serii kursów dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego na temat wspierania pracy z uczniami zdolnymi;
  • Na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi realizacja projektu Wyjątkowy uczeń w zakresie organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I‑III w 86 łódzkich szkołach podstawowych.

PCG Edukacja posiada doświadczenie w organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji regionalnych i ogólnopolskich. Formy doskonalenia dedykowane dla różnych grup odbiorców prowadzone są w ramach ścieżek rozwoju, jako kompleksowe programy doradcze oraz często uwzględniają wdrażanie dostosowanych rozwiązań IT, usprawniających prace w projektach edukacyjnych.

Więcej o PCG Edukacja www.pcgpolska.pl/edukacja