II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Program


30 maja 2016 r. (poniedziałek)

Sesje plenarne, networking


10:30 – 11:30
Rejestracja uczestników
11:30 – 12:00
Uroczysta inauguracja kongresu
12:00 – 13:00
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec uczniów ze SPE
dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13:00 – 14:00
Uczeń z niepełnosprawnościami w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – perspektywa niezależnej dorosłości. Przykłady z USA.
Dorota Żyro, Ośrodek Rozwoju Edukacji
14:00 – 15:00
Obiad
15:00 – 16:00
Nierówności edukacyjne – aspekty, nasilenie i szkolne strategie przeciwdziałania
dr hab., prof. Roman Dolata, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Edukacyjnych
16:00 – 17:00
Jak pozyskać środki unijne na rozwój edukacji?
Mariusz Wypych, PCG Edukacja
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
Sesja networkingowo-warsztatowa:
  • pomysły na wspólne projekty edukacyjne
  • konsultacje z ekspertami
  • dyskusje
19:00
Uroczysta kolacja z niespodzianką wieczoru


31 maja 2016 r. (wtorek)

Seminaria w blokach tematycznych


7:00 ‑ 8:00

Przerwa kawowa

Partnerstwo instytucji małych i dużych Wyzwania, rozwiązania i nowe możliwości w szkołach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wokół ucznia Narzędziownia – elementy warsztatu pracy

8:00 ‑ 9:00

Od wczesnego wspomagania rozwoju do aktywności na rynku pracy – partnerstwo instytucji oświatowych i pozaoświatowych dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Małgorzata Czopińska, PZOSiPO w Giżycku, Bożena Giedziuszewicz, PORE w Giżycku

Edukacja włączająca – efekty masowych działań, wzory dobrych praktyk
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS

Pokolenie Y a indywidualne potrzeby każdego ucznia
Anna Brzosko, Instytut Talentów

Survival jako narzędzie wychowawczo-terapeutyczne
Krzysztof J. Kwiatkowski "Krisek"

9:15 ‑ 10:15

Wojewódzki system pracy z uczniami zdolnymi w Małopolsce – efekty projektu DiAMEnT i perspektywy kontynuacji.
Krystyna Dynowska Chmielewska, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

„Szkoła dla Wszystkich” jako droga do włączającego i partycypacyjnego społeczeństwa.
Zofia Lisiecka, Fundacja Edukacyjna ODiTK

Dojrzałość szkolna rodzica a samodzielność ucznia
Aneta Madziara, ŁCDNiKP

Wykorzystanie TIK w uczeniu komunikowania się małych dzieci
Anna Grzegory, Superbelfrzy RP


Od czego zależy sukces dziecka? Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Beata Wacławowicz, Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca”

10:15 ‑ 10:35

Przerwa kawowa

10:35 ‑ 11:35

Strategia czy doraźność? Budowanie spójności społecznej w dobie różnorodności w edukacji
Liliana Zientecka, Narodowa Rada Rozwoju

Budząca się szkoła - od kultury błędu do kultury doceniania
Bożena Będzińska-Wosik, SP 81 w Łodzi

Skuteczność systemu PPP - Panel dyskusyjny z osobami ze SPE
Moderatorzy: Dorota Żyro, OREZofia Lisiecka, ODiTK

Nowoczesne narzędzia do wspierania indywidualizacji nauczania
Stanisław Zawadzki, PCG Edukacja

Test uzdolnień wielorakich do rozpoznawania potencjału twórczego dzieci i młodzieży
Izabella Lutze, ORE

11:45 ‑ 12:45

System kompleksowego wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako przykład partnerstwa publiczno-społecznego
dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz, Fundacja Promyk Słońca

Kontraktowanie jako narzędzie lidera do projektowania zmiany w pracy szkoły
Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-Świgulska

Innowacyjne programy zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe u uczniów ze SPE
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz i Anna Jarzewska, IBS

Kreatywność w szkole, czyli czy rzeczywiście jest tak źle?
dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS

13:00 ‑ 14:00

Podsumowanie bloków tematycznych przez ich opiekunów merytorycznych i zakończenie kongresu

14:00 ‑ 15:00

Obiad

 


Idea i Program II Kongresu Edukacja Równych Szans (do pobrania)


Ulotka ERS do pobrania