Aktualności


Rozpoczynamy III nabór pomysłów do Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia 2
2021-12-08


Z niecierpliwością czekamy na kolejne pomysły na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach III naboru w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. Pomysłodawców wesprzemy w rozwoju pomysłów, zapewniając ekspertów, tutorów i badaczy oraz udział w rozwijających wydarzeniach. Zaś wyłonionej przez komisję grupie najlepszych innowacji przyznamy grant do 50 tys. zł na testowanie rozwiązania.

Szukamy nietypowych, nowatorskich i świetnych pomysłów, które:

  • poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości,
  • uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć poczucie osamotnienia,
  • sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze.
Czym się charakteryzują innowacyjne rozwiązania:
  • prowadzą do powstania nowych produktów i usług
  • ulepszają istniejące rozwiązania
  • nie były jeszcze realizowane w Polsce
Formularz zgłoszeniowy można wypełnić tu:
https://sieciwsparcia.pl/formularz-zgloszeniowy/

generator banner