II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Informacja dla mediów


Logotyp PCG Polska Sp. z o.o.

Pobierz plik JPG | Pobierz plik PNG | Pobierz plik EPS

Logotyp kongresu Edukacja Równych Szans

Pobierz plik JPG | Pobierz plik PNG | Pobierz plik EPS

Współpraca z mediami

Agnieszka Sokolnicka
Tel: +48 512 393 371
E-mail: asokolnicka@pcgpolska.pl